MENU
Aula_close Layer 1

Brugerundersøgelse for skole, SFO og klubområdet

 

Resultaterne for brugerundersøgelsen for skole, SFO og klub ligger nu klar.

Tårnby Kommune har for første gang undersøgt forældrenes tilfredshed med deres børns skole, SFO eller klubtilbud for 4.- 6. klasse.

I forældre er en vigtig del af samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel. Derfor er vi også rigtig glade for, at mange af jer har valgt at deltage i undersøgelsen. Her på skolen var svarprocenten 49%.

De mange besvarelser giver et godt grundlag for at arbejde videre med kvalitetsudviklingen af vores skole, SFO og klub.

Undersøgelsen viser, at vi på mange områder er godt på vej, men at der naturligvis også er plads til forbedringer. Da det er vores klare ambition at have en høj forældretilfredshed, vil der i den kommende tid, i samarbejde med skolebestyrelsen, blive arbejdet med at udarbejde lokale handleplaner, der fokuserer på de områder, som kræver en særlig opmærksomhed.

Se endvidere Skottegårdsskolens antimobbestrategi, værdigrundlag og ordensregler.

Venlig hilsen 

Ledelserne på skole, SFO og klub