MENU
Aula_close Layer 1

Lokaleudlån

Lokaleudlån til klassearrangementer uden personale

Klassens kontaktforældre/festudvalg aftaler med en lærer fra teamet, dvs. med mindst en måneds varsel, at der lånes et klasselokale og/eller et spiseplads til et socialt arrangement for en klasse. Arrangementerne kan ske mandag til torsdag til senest kl. 20.30. Udlånet sker på følgende vilkår:

1. Der skal angives et tidsrum, som overholdes at hensyn til lukningen af skolen, det er nemlig ofte en ekstern medarbejder der lukker.

2. Læreren har ansvaret for at arrangementet skrives i kalenderen med tydelig an-givelse af sted og tidsrum, ligesom området/lokalet bookes i kalenderen med be-sked til teknisk service.

3. Kontaktforældrene/festudvalget er ansvarlige for, at området afleveres ryddet og at affald bortskaffes, alle døre og vinduer lukkes og lyset slukkes. Affald kan smi-des i den store affaldscontainer i den store skolegård (husk at være to personer - yderdøren smækker)

4. Teknisk service stiller kost, fejebakke, spand og klude frem så området/lokalet kan fejes og bordene tørres af efter brug.

5. Indgang sker gennem hovedindgangen, Nordmarksvej.

6. Der henstilles til, at man bliver i det aftalte område, og det skal sikres, at eventu-elle åbnede døre og vinduer lukkes.

7. Klassens forældre har fuldt ansvar for børnenes færden og opførsel.

8. Klassens forældre medbringer alt, hvad der skal bruges. Skolekøkkenet kan ikke anvendes og der udlånes ikke service eller andet.

9. Ordningen er afhængig af, at alle tager ansvar og passer godt på skolen

 

Venlig hilsen

Skoleledelsen