MENU
Aula_close Layer 1

Familieklassen

Familieklassen på Skottegårdsskolen

Familieklassen på Skottegårdsskolen er et skoletilbud til familier med børn på Skottegårdsskolen

Formål:

At forbedre elevens trivsel og indsats i skolen gennem, samarbejde mellem skole og familie.

Hvilke børn kan deltage:

  • Elever, der har det svært ved det sociale samvær med andre børn
  • Elever, der har svært ved at koncentrerer sig
  • Elever, der ikke arbejder aktivt med deres opgaver i timerne
  • Elever, der er urolige og forstyrrende i timerne
  • Elever, der har svært ved at indordne sig under skolens regler og normer
  • Elever, der er passive og udetagende i undervisningen
  • Elever, der har for meget fravær


Arbejdet i familieklassen:

Familieklassen er et forløb, der strækker sig over 12 uger, hvor elever og forældre møder op hver onsdag.

Er du interesseret i at få dit barn i familieklassen, kan du rette henvendelse til

  • Skolen ALT koordinator Eva
  • Klassens lærere
  • Rune på SFO´en

 

Læs mere om Familieklassen i vedhæftede dokument.

Dokumenter

Familieklasse brochure.pdf

Shape Created with Sketch.