MENU
Aula_close Layer 1

Om Skottegårdsskolen

Logo

Skottegårdsskolen er en skole som er sammenlagt af 2 skoler - Kastrup Skole og den oprindelige Skottegårdsskole.  Kastrup Skole er bygget i 1906 og med tilbygning i 1927.

Skottegårdsskolen er bygget i 1952/53 og indviet i 1954. Der har været tilbygninger i 1963/64 og i 1965.

Der er altså tale om ældre byggeri - i 3 etager - fyldt med atmosfære som løbende er vedligeholdt. Skolerne blev sammenlagt som én skoleenhed i 1983.

Skolen har knap 500 elever og er 2-3 sporet. Der er ved klasseplacering taget hensyn, således at indskolingen bor i fløjen som ligger tæt på skolens SFO og lille skolegård. Mellemtrin og udskoling bor omkring skolens smukke Aula og holder deres pauser i store skolegård som lige har fået anlagt en parkour bane.

Skolen har gode klasse- og faglokaler som alle har smartboard. Alle elever fra 6.-9. årgang har deres egen cromebook, mens skolens øvrige elever foreløbig må deles om fællesbeholdningen. Det er målet, at alle elever inden for de nærmeste 2 år, skal have deres egen cromebook.

Vi har med mellemrum fællessamlinger hvor vi alle mødes i Aulaen til fællessang og andet hyggeligt. Indskolingen mødes derudover 1 gang om måneden og i 2 uger om året har vi tværsuger, hvor elever og personale arbejder sammen på tværs af årgangene om fælles projekter.

Familieklassen er et tilbud til børn og forældre, én formiddag om ugen, om at medvirke til at forbedre barnets trivsel i skolen, gennem samarbejde mellem skole og familie.

Skolen er kommunens optagested for nytilkomne børn, som ikke taler dansk, og har 3 modtagerklasser. I modtagerklasserne gives den første danskundervisning og indføring i det danske samfund og kultur af lærere med en særlig uddannelse eller erfaring inden for dette pædagogiske område. Det enkelte barn udsluses senere til sin distriktsskole.

Skolen har tilknyttet sundhedsplejerske, tale-hørelærer, psykologer og ungdomsvejleder.

Uden for skoletid anvendes skolen i stor udstrækning af aftenskoler og foreninger.

På Skottegårdsskolen har vi plads til forskelligheder og prioriterer det enkelte barn ligesom fællesskabet er i højsædet – vi lærer til livet.

 

Skottegårdskolen