MENU
Aula_close Layer 1

Tobaksfri skoletid i Tårnby Kommune

I Tårnby Kommune indfører vi tobaksfri skoletid på alle folkeskolerne med virkning fra august 2019. Det gør vi, fordi vi ønsker at skabe sunde rammer på skolerne og fremme sundheden blandt eleverne.

Vi ved at Tobaksfri skoletid nedbringer antallet af elever, der begynder at ryge markant. Samtidig skaber skolen en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og brug af tobak. Skolen går derimod forrest og viser, at unge og tobak ikke hører sammen og tager ansvar for elevernes sundhed og trivsel.

Hvad er tobaksfri skoletid?

Tidligere var der kun forbud mod at ryge på skolens område. Med den nye beslutning om tobaksfri skoletid gælder rygeforbuddet hele skoletiden, også hvis eleverne opholder sig uden for skolens område i pauserne- og når eleverne er på ture og ekskursioner. Det gælder alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibetobak og lignede.

Hvor kommer beslutningen om tobaksfri skoletid fra?

Tårnby Kommune indgår allerede i samarbejdet med 8 andre kommuner på Vestegnen om tobaksforebyggelsesindsatsen på børne- og ungeområde i projektet ”Bliv en vinder uden tobak”. Målet er en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn og unge ryger eller bruger tobak. Det indebærer blandt andet tobaksfri skoletid.

Hvor mange unge ryger på skolerne i dag?

Rygning er i høj grad noget, der læres i skoletiden. Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse fra 2017 viser, at 15% af daglig rygerne blandt de 14-19 årige røg første gang i skoletiden, at der er en tendens til at daglige rygere debuterer tidligere end lejlighedsrygere, samt at 59% af de unge daglige rygere bliver fristet til at ryge i skoletiden.

Generelt opleves det som en udfordring at forhindre unge i at begynde at ryge. Tobaksfri skoletid vil være med til at imødekomme dette, idet der er mindre tilbøjelig til at begynde at ryge, hvis røg ikke er en del af hverdagen. Otte ud af ti 14-19-årige synes, at Røgfri Skoletid er en god ide (Epinion for Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, 2017).

Til dig, der er forælder til en teenager

Som forælder gør du en forskel, og din teenager bliver påvirket af dig, dine holdninger og handlinger. Også når det gælder rygning. Her finder du inspiration til, hvordan du som forælder kan tale med din teenager om rygning.

But Why er en indsats, der skal forebygge at unge begynder at ryge. Her er inspiration til at tale med sin teenager om røg, også hvis ens barn allerede ryger, eller man selv gør.

Se mere på https://butwhysmoke.dk/

Eller Kræftens Bekæmpelse: Sådan snakker du med dit barn om rygning.

Se mere på http://www.snakomtobak.dk/

Få mere viden om snus

Se mere på https://www.cancer.dk/snusfornuft/

Rygestoptilbud i Tårnby Kommune

Vi tilbyder gratis hjælp til rygestop og mulighed for tilskud til rygestop medicin for både voksne og unge i Tårnby Kommune, SundhedsCenter Tårnby. Ring på tlf. 21 19 08 71 eller send en mail på sc.sf@taarnby.dk,  og du vil blive kontaktet af en sundhedskonsulent om dine muligheder for hjælp.

 

7 FACTS OM UNGE OG RYGNING

1. Hvert år dør ca. 13.600 på grund af rygning.

2. Hver eneste cigaret skader – også den første.

3. Røgen indeholder mere end 7.000 kemiske stoffer og gør, at du får højere risiko for at få en række former for kræft, lunge- og hjerte-kar-sygdomme.

4. Unge er særligt sårbare over skaderne ved rygning, fordi deres kroppe stadig ikke er fuldt udviklede.

5. 77 % af dem, der ryger, begyndte at ryge regelmæssigt, inden de fyldte 18 år. Omkring halvdelen prøvede at ryge første gang, da de var 15 år eller yngre

6. Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge.

7. Unge er mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne og udvikler hurtigere afhængighed.